תקנון האתר
1 - כללי
אתר האינטרנט כמל מאונטין (להלן: "האתר") משמש כאתר סחר אלקטרוני לרכישת מוצרים.
הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין כאמל מאונטין. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
אין להעתיק , לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם האתר.
בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.
כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
 
 
2  - הזמנת מוצרים
כאמל מאונטין מציעה למכירה מגוון רחב של מוצרים. לעיתים יתכנו טעויות צילום ו/או הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל. בכל מקרה של פער מהותי, החברה תציין זאת באתר. אם נפלה טעות חריגה וברורה על פניה ובתום לב בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את העסק, העסק יאפשר ביטול והשבת מלוא הכסף ששילם הצרכן.
 על-מנת שנוכל למלא את בקשתך לרכישת מוצר, חשוב שהמוצרים שהזמנת יימצאו במלאי של יצרני ו/או יבואני המוצרים. למרות שאנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שהמוצרים המוצגים באתר יימצאו במלאי, הרי שלעיתים מוצרים שמוצגים באתר אזלו מהמלאי. אם המוצרים חסרים, נתקשר איתך לידיעתך ולטיפול המתאים שתרצה. במקרה כזה, שומרת לעצמה הנהלת האתר את הזכות להגיש לך, במידה שישנה כזאת, הצעה לרכישת מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומה. אם תקבל את הצעתנו, הזמנתך תתקבל. אם החלטת לסרב, תקבל את כספך חזרה ותבוטל העסקה ביננו.
 
 
3 - אופן ביצוע הזמנה
לאחר שביצעת את ההזמנה תקבל הודעה ראשונית על קליטת פרטי הזמנתך. לתשומת לבך: אישור זה אינו מחייב את האתר לספק את המוצרים שהזמנת והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת.
רק לאחר שהנהלת האתר תסיים לבדוק את פרטי כרטיס האשראי שלך ויתקבל אישור מחברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב הזמנתך כברת ביצוע ויתחילו כל תהליכי אספקת המוצרים שהזמנת. 
למען הסר ספק: הזמנת מוצר באתר בלבד ללא מסירת פרטי האשראי לא תיחשב כרכישה אלא כהזמנה בלבד! והאתר יהיה פטור מהתחייבות לאספקת הסחורה.
אם יחול שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר ו/או השירות, בתמונתם, תיאורם, מחירם או בכל פרט אחר, רשאית כאמל מאונטין לבטל את רכישתך ואתה לא תחויב בכל תשלום בגין ההזמנה שבוטלה.
אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים מוטעים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. אנא נסה למלא פרטים מדויקים ועדכניים. .
 
 
4 - אמצעי התשלום
באפשרותך לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על-ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין. את מספר כרטיסך ופרטיו תידרש להזין במקום המיועד לכך.
שליחת המוצרים תתבצע רק לאחר קבלת אישור מחברת האשראי על תקינות העסקה.
 החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן בטכנולוגיית SSL, עם זאת במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
יש אפשרות לשלם גם באמצעות PAYPAL .בשימוש באמצעי תשלום זה לא ניתן לבצע לחלק את הקניה לתשלומים.
קיים גם אפשרות תשלום אשראי בטלפון ע"י נציג, בטלפון 03-5166336 
לאחר ביצוע ההזמנה יחזור אליך נציג מטעם האתר בטלפון או דרך האימייל לאישור ביצוע ההזמנה והתשלום.
בנוסף, ניתן לשלם במזומן ע"י הגעה לחנות כאמל מאונטין בנחלת בנימין 70 תל אביב, זאת לאחר תיאום מראש באמצעות הטלפון אודות המוצר והימצאותו במלאי.
 
 
5 - אחריות
אחריות בגין מוצרים1. תעודת האחריות היא לתקופה האמורה ע"פ המוצר הנרכש, מתאריך הקניה למשך 12 חודשים * יכול להשתנות ממוצר למוצר בעמוד מוצר.
2. אנו מתחייבים למתן שירותי תיקונים והחלפה ללא תשלום, לכל חלק אשר יראה לנו פגום ואשר לפי שיקול דעתנו הבלעדי, נפגם בתנאי שימוש נכונים בהתאם למוצר.
3. אחריות זו אינה מכסה נזק שנגרם כתוצאה מנפילה, כוח עליון, רשלנות, בלאי, ונזק שנגרם ע"י חברות התעופה למיניהם.
4. אחריות זו אינה מקנה זכויות או דרישות אשר אינן כלולות בכתב אחריות זה.
5. אחריות זו אינה מכסה כל נזק שנגרם כתוצאה מתחזוק לקוי.
6. אחריות זו אינה מכסה קרעים או שברים לאחר שימוש.

 
נוסעים שמזוודתם ניזוקה ע"י חברת התעופה צריכים לדעת ש.... 
איחור ו/או נזק למטען (בהתאם לסעיף 18 לאמנת ורשה):
גם כאן העיקרון המנחה הוא כי המוביל ישא באחריות לנזק שנגרם במקרה של השמדה, אובדן או היזק של כבודה רשומה או טובין, אם המקרה שגרם לנזק אירע תוך כדי ההובלה האווירית.
ההובלה האווירית, כמשמעותה בפסקה הקודמת, כוללת את תקופת הזמן שבה מצויים הכבודה או הטובין בהשגחתו של המוביל אם בשדה התעופה, אם בתוך כלי טיס ואם- במקרה של נחיתה מחוץ לשדה תעופה – בכל מקום שהוא.
תקופת ההובלה בדרך האוויר אינה מקיפה כל הובלה ביבשה, בים או בנהר שבוצעה מחוץ לשדה תעופה. ואולם, אם נתקיימה אותה תובלה תוך כדי מילוי חוזה הובלה אווירית, לצורך טעינה, מסירה או העברה מכלי טיס לכלי טיס, מניחים שכל נזק הוא תוצאה ממקרה שאירע תוך כדי ההובלה האווירית, כל עוד לא הוכח ההפך.
כדי שניתן יהיה לדרוש פיצוי בגין נזק שנגרם למטען/כבודה (תיקים ומזוודות) קיימת חובת ידוע מידי בכתב(בהתאם לסעיף 26 לאמנת ורשה):
(1) קבלת הכבודה או הטובין ללא מחאה על ידי הנשגר משמשת חזקה לכך כי הטובין נמסרו במצב טוב ובהתאם למסמך ההובלה, כל עוד לא הוכח ההפך.
(2) במקרה היזק, על הנשגר למחות בפני המוביל מיד עם גילוי ההיזק, ולכל המאוחר תוך שלושה ימים מיום קבלת הכבודה, ותוך שבעה ימים מיום קבלת הטובין, במקרה איחור, תוגש המחאה לכל המאוחר תוך ארבעה עשר יום מהתאריך בו הועמדו הכבודה או הטובין לרשותו.
(3) כל מחאה תיעשה בצורת הסתייגות רשומה על גבי מסמך ההובלה או בהודעה אחרת בכתב שתישלח תוך הזמן הנקוב לצורך מחאה כזו.
(4) לא הוגשה מחאה תוך הזמנים הנקובים לעיל, לא תישמע כל תביעה נגד המוביל אלא אם הייתה רמאות מצדו.
כמו כן, המלצתנו היא למלא דו"ח נזק עוד בשדה התעופה (בדלפק המיועד לכך – DELAYED BAGGAGE INFORMATION AND CLAIM OFFICE ) ובו לפרט ככל הניתן את הנזק שנגרם.
התיישנות:לרוב, בחלוף שנתיים מהגעת כלי הטייס ליעדו לא ניתן יהיה עוד להגיש תביעה בגין עילות אלה (בהתאם לסעיף 29 לאמנת ורשה).
המשך
הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר, אלא אם נכתב אחרת.
 
 
5 - משלוחים - ומועד אספקה
GETT - משלוח מיידי עד שעה, רק למזמינים מת"א או רמת גן.

קץ משלוחים: (1-3 יום):
זמני האספקה להם אנו מתחייבים הם עד 3 ימי עסקים לרבות מושבים/קיבוצים/מקומות שהם לא ערים מרכזיים בישרא, ממועד אישור העסקה ע"י חברת האשראי,קבלת המוצר מהמחסן והיציאה שלו אל מול כץ משלוחים שאיתם אנו עובדים. חישוב מועדי האספקה יהיה על-פי ימי עסקים, דהיינו ימים א'-ה', למעט ימי שישי, ערבי חגים ומועדים, שבת וימי חגים ומועדים. יחד עם זאת, כאמל מאונטין עושה כמיטב יכולתה להקדים את זמן האספקה. האתר לא יהיה אחראי לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים: .1 כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום ונזקי טבע. 2. שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים. 3. כל סיבה שאינה בשליטת החברה ואי זמינות בטלפון מצד הלקוח שיגרר בזה עוד ימי הגעה למוצר. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית החנות ו/או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח . לאיסוף עצמי בתל אביב, לא יגבו ממנו דמי משלוח. באחריות הלקוח לוודא מראש ולפני ההגעה לחנות כי אכן המוצר קיים במלאי וזמין לאיסוף. חנות האתר תשריין את המוצר רק אם נעשתה הזמנה ותשלום באמצעות הטלפון או באתר ושסימנתם "איסוף עצמי". 6 - מחירים ותשלומים חיובך יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו תמסור באתר או לנציג המכירה הטלפוני, במחיר שמופיע בסמוך למוצרים שהזמנת. המחיר הכתוב בדף המוצר אינו כולל הוצאות משלוח (35 ש"ח לכל הארץ). כאמל מאונטין רשאית לשנות את מחירי המוצרים ואת דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שיתפרסם באתר בעת שתשלים את תהליך ההזמנה. כל המחירים שמופיעים באתר כוללים מע"מ. 7 - תנאי ביטול עסקה/החזר כספי א) ביטול עסקה בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר או ממועד קבלת פרטי העסקה לפי המאוחר מבינהם. ב) הודעה על הביטול תימסר בפקס/דוא"ל/דואר. ג) כספו של הלקוח יושב לו תוך 14 יום מקבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור של 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך מביניהם. המוצר יוחזר לחנות ע"ח הלקוח. ד) המוצר יוחזר באריזתו המקורית. ה) בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, לא ייגבו דמי ביטול, כספו של הצרכן יוחזר לו תוך 14 יום מהודעת הביטול, המוצר יוחזר על חשבון כאמל מאונטין. . לכאמל מאונטין הזכות לתבוע את הצרכן בשל ירידה בערך המוצר. כאמל מאונטין תמסור לצרכן עותק של הודעת ביטול החיוב. סייגים לזכות הביטול: לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן וכן מוצרים הניתנים להקלטה, העתקה ושכפול שהצרכן פתח את אריזתם המקורית. 8 - המחויבות שלנו להגנת הפרטיות הפרטיות שלך חשובה לנו. כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך אנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו ואודות האפשרויות העומדות בפניך בעת השהות באתר וככל הנוגע להתנהלות שלנו לגבי איסוף מידע באתר. כדי לוודא מודעות המבקרים באתר, מופיע מידע זה הן בדף הבית של האתר והן בכל נקודה שבה נדרשים פרטי מידע אישיים. מה אנו עושים עם המידע במידע הנמסר לשם ביצוע הזמנה של מוצר או שירות, אנו עושים שימוש אך ורק למטרת ביצוע אותה מטלה והמטלות הנגזרות ממנה (למשל חיוב הצרכן, הוצאת קבלה וכו'). המידע אינו מועבר לכל גורם אחר, למעט ככל הנדרש להשלמת המטלה (כגון לחברת האשראי). מידע הנמסר אודות אדם אחר לצורך משלוח מתנה משמש למטרה זו בלבד במקרה ששלחת לנו דוא"ל נשתמש בכתובת הדוא"ל שממנה שלחת לצורך משלוח דוא"ל חוזר ויחד עם ההזמנה אם אישרתם לנו לשלוח לכם הטבות מיוחדות ומבצעים חדשים גם תקבלו מאיתנו, אלה עם לא הסכמתם, ואו, הסרתם את עצמכם מהרשימה והניוז לטר שלנו, וכמוכן לא נמסור את הכתובת לכל גוף אחר. אם אתה מעוניין לקבל מידע נוסף אתה מוזמן לידע אותנו בדבר רצונך זה ונפעל בהתאם. בכל מקרה לא נעשה שימוש בפרטים שלך לצורך זה אלא אם ביקשת זאת מפורשות. במידע לא מזהה, כלומר מידע שאינו יכול להיות מיוחס לאדם מסוים, אנו עושים שימוש כדי לשפר את האתר שלנו ולעדכן את ההתנהלות המסחרית שלנו ואת שירותינו, כשמידע לא שמי זה מועבר גם לגורמים אחרים, בהם המפרסמים אצלנו. לדוגמא: מספר המבקרים באתר, מספר הנשים הנרשמות לשאלון מסוים באתר, וכו', אך לא כל פרט מידע המזהה אישית את המבקר באתר, כמובן שאיננו עושים כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום שהעברת, בין אם זה כרטיס אשראי או מספר חשבון בנק, אלא לביצוע התשלום, ואיננו מעבירים אותו לכל גורם נוסף זולת לצורך זה. המחויבות שלנו לאבטחת מידע אנו מונעים כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלנו. אנו שומרים על המידע מעודכן ומוודאים שימוש נכון בנתונים. יישמנו הליכים פיזיים, טכנולוגיים ואלקטרוניים כדי לאבטח את המידע שאנו אוספים באתר. 9 - אחר פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בכל אחת מערי המחוז של בתי המשפט: תל-אביב - יפו, מרכז, חיפה, נצרת, באר שבע וירושלים. התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 18/12/2015 וניתן לשינוי בכל עת ע"י כאמל מאונטין על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלבד שלא יפגע השינוי כאמור בזכויות לקוחות אשר ביצעו רכישות עד לאותו מועד. נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת. 10 - יצירת קשר איתנו לכל שאלה , בירור, הזמנה, ניתן ליצור קשר דרכים ליצירת קשר טלפון- 03-5166336 03-5168802 פקס מייל- info@camelmountain.co.il דרך לשונית 'צור קשר' באתר האינטרנט שעות פעילות ימים א'-ה': 10:00-18:00